Nicolae Ciucă: Egalitatea de gen şi drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică naţională şi europeană

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, la Gala „Women in Economy”, că egalitatea de gen şi drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică naţională şi europeană.

„În numele Guvernului României, îmi revine onoarea de a vă adresa felicitările, dar şi mulţumirile noastre pentru aportul dumneavoastră substanţial la tot ceea ce a devenit societatea românească în ultimii ani: o societate tot mai incluzivă, mai coezivă, deschisă către inovare şi progres, şi nu în ultimul rând cu un respect crescut faţă de egalitatea de gen. Vă mulţumesc totodată, stimate doamne, pentru implicarea susţinută în economia României şi în educaţia copiilor noştri, dar şi pentru valorificarea oportunităţilor oferite de politicile şi fondurile europene de care România a beneficiat în ultimii ani. Aş dori să subliniez faptul că România este profund angajată în promovarea şi implementarea politicii europene privind egalitatea de şanse, a Agendei Europene privind femeile, pacea şi securitatea, precum şi a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor”, a afirmat Nicolae Ciucă, luni la Gala „Women in Economy”, ediţia a cincea, eveniment organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF.

El a mai spus că „Europa a traversat în ultimii ani provocări fără precedent, care întăresc mai mult decât oricând nevoia de unitate şi solidaritate la nivel european şi de abordare orizontală a problematicii egalităţii de şanse”.

„De altfel toate crizele curente – criza energetică, creşterea preţurilor, războiul din Ucraina – implică aspecte de gen, care afectează cu precădere femeile, ceea ce dovedeşte că egalitatea de gen şi drepturile femeilor trebuie să rămână un obiectiv prioritar pe agenda politică naţională şi europeană. Zeci de mii de femei au fost sprijinite până în prezent prin schemele de granturi finanţate din fonduri europene aferentei perioadei de programare 2014-2020, aşa încât numărul femeilor antreprenor a crescut cu peste 100.000 din anul 2014 până în prezent, ceea ce ne încurajează să credem în acest potenţial uriaş, să încurajăm valorificarea capitalului uman feminin la toate nivelurile şi în toate domeniile de activitate”, a completat şeful Executivului.

Premierul a reamintit că, prin PNRR, 9 miliarde euro sunt dedicate mediului de afaceri pentru investiţii în activităţi care favorizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă.

„Pentru perioada 2021-2027, România a urmărit valorificarea tuturor oportunităţilor atât prin crearea cadrului strategic naţional în domeniul egalităţii de şanse şi violenţei domestice, cât şi prin intervenţiile dedicate la nivelul programelor finanţate din fonduri europene. Prin Politica de Coeziune şi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dedicăm peste 9 miliarde de euro mediului de afaceri pentru investiţii în activităţi care favorizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă durabile, din care peste 100 de milioane euro sunt ţintite direct pentru sprijinul femeilor în sfera antreprenoriatului, în domeniul educaţiei sau a incluziunii sociale. Aceste intervenţii vor conduce la creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, cât şi creşterea competenţelor şi valorificarea potenţialului acestora în domenii economice prioritare”, a completat Ciucă.

El a oferit asigurări că Guvernul va avea aceeaşi deschidere pentru dialog cu mediul de afaceri.

 » Mai multe informații aici…