EY România – Marile averi sub lupa fiscului – ce impact vor avea noile reguli?

Autori: Corina Mîndoiu, Partener, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România; Cătălina Butan, Manager, Impozit pe venit şi contribuţii sociale, EY România

Controlul averilor este un subiect sensibil, aprig dezbătut peste tot în lume, nu doar în România. Autorităţile fiscale de peste tot caută cele mai adecvate soluţii prin care să aducă la suprafaţă toate veniturile personale, astfel încât contribuabilii vizaţi să declare şi să plătească taxele aferente. Topurile celor mai bogaţi oameni din lume reprezintă o bună sursă de identificare, iar acum social media abundă de informaţii pe care de cele mai multe ori chiar aceste persoane, rudele şi prietenii lor le afişează. Însă, pentru autorităţile fiscale, pârghiile principale sunt legislaţia şi instrumentele de control.

Ultimele anunţuri ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) privind intenţiile de control al averilor mari din România vin în contextul general de intensificare a eforturilor ANAF de a colecta, în totalitate şi la timp, cât mai multe venituri către bugetul de stat. Încă din 2012 exista la nivelul ANAF o Strategie de conformare fiscală a Persoanelor Fizice cu Averi Mari (PFAM) pe baza managementului riscurilor. Prin această strategie, a fost creată o Direcţie în cadrul structurii centrale ANAF, responsabilă cu punerea în aplicare a programului dedicat acestui segment de contribuabili. 

Recent, ANAF detaliază, într-un nou proiect de ordin, câteva aspecte care vizează această categorie de contribuabili. Concret, acesta se referă la: Definiţia persoanelor fizice cu averi mari; Modalitatea de stabilire/estimare a averii; Definirea grupurilor PFAM, PFAM extins; Desemnarea structurii competente care să deruleze programul de creştere a conformării fiscale voluntare a persoanelor fizice cu averi mari (Direcţia generală control venituri persoane fizice – DGCVPF). Astfel, persoana fizică cu avere mare este persoana fizică rezidentă fiscal în România, care deţine o avere, atât în ţară, cât şi în străinătate, estimată la o valoare mai mare de 25 de milioane de euro, echivalentul în lei, calculat la cursul mediu al euro din anul precedent estimării averii, stabilit de Banca Naţională a României.

În plus, sunt câteva aspecte la care se aduc clarificări: 

– Estimarea averilor se va realiza pe baza datelor şi informaţiilor cu privire la bunurile imobile, bunurile mobile şi activele financiare deţinute, averea fiind considerată suma celor trei elemente

– Noţiunea de Grup extins al persoanelor fizice cu averi mari, constituit din Grupul persoanelor fizice cu averi mari la care se adaugă persoanele fizice soţi/soţii şi rude/afini până la gradul al doilea ai/ale acestora

– Notificarea persoanelor fizice de către ANAF cu privire la faptul că fac parte din grupul persoanelor fizice cu averi mari – va cuprinde mai multe informaţii privind încadrarea în criteriile de avere, cele trei elemente pe baza cărora a fost estimată averea şi aspecte legale despre conformare. În prezent, persoanele fizice identificate cu risc fiscal sunt notificate de către inspectori, în vederea conformării, ca pas procedural anterior iniţierii unui control fiscal (dar ulterior analizei de risc)

– Aplicarea unor tratamente fiscale alternative pentru creşterea conformării fiscale – îndrumarea persoanelor cu averi mari pentru înţelegere şi declarare,

 » Mai multe informații aici…