Comisia Europeană recomandă statelor membre să revină la ținta de deficit de 3% din PIB la conceperea bugetelor pe 2024

Comisia Europeană a recomandat miercuri statelor membre să îşi pregătească bugetele pentru 2024 având în vedere readucerea deficitelor sub 3% din PIB „pe termen mediu”, investind în acelaşi timp în creştere verde şi digitală.

Clauza derogatorie generală din Pactul de stabilitate şi de creştere, care prevede, în cazul unei recesiuni economice grave, o abatere temporară de la cerinţele bugetare care se aplică în mod normal, va fi dezactivată la sfârşitul anului 2023. Ieşirea din perioada în care a fost în vigoare clauza derogatorie generală va duce la reluarea recomandărilor specifice fiecărei ţări privind politica bugetară, care sunt cuantificate şi diferenţiate în funcţie de provocările cu care se confruntă statele membre în ceea ce priveşte datoria publică.

„Până la intrarea în funcţiune a unui nou cadru de guvernanţă economică şi având în vedere noua realitate de după pandemie, nu este oportun să se revină la simpla punere în aplicare a normelor Pactului de stabilitate şi de creştere în vigoare înainte de activarea clauzei derogatorii generale în 2020”, a explicat Executivul comunitar, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit Comisiei Europene, cadrul juridic actual continuă să se aplice, întrucât nu este încă în vigoare un nou cadru juridic, bazat pe rezultatul revizuirii în curs a guvernanţei economice. În acelaşi timp, pentru a permite o punte eficientă către funcţionarea viitorului set de norme bugetare ale UE şi pentru a ţine seama de provocările actuale, „unele elemente ale orientărilor Comisiei în materie de reformă ar putea fi incluse în ciclul de supraveghere bugetară”, precizează Executivul comunitar.

În aceste condiţii, statele membre sunt invitate să stabilească în programele lor de stabilitate şi de convergenţă obiective bugetare care să respecte criteriile de ajustare bugetară stabilite în orientările Comisiei în materie de reformă. De asemenea, statele membre sunt invitate să discute despre modul în care se preconizează că planurile lor de reformă şi de investiţii vor contribui la sustenabilitatea finanţelor publice şi la creşterea durabilă şi favorabilă incluziunii, în conformitate cu criteriile stabilite în orientările în materie de reformă.

De asemenea, având în vedere persistenţa unui grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte perspectivele macroeconomice şi bugetare în acest moment, „Comisia consideră că în această primăvară nu trebuie luată o decizie privind plasarea statelor membre în procedura aplicabilă deficitelor excesive. În acelaşi timp, Comisia va propune Consiliului lansarea, în primăvara anului 2024, a unor proceduri aplicabile deficitelor excesive bazate pe deficit, pe baza datelor privind execuţia bugetară pentru 2023”, se mai arată în orientările Comisiei Europene.

Orientările publicate miercuri vor fi urmate, în primăvară, de recomandări bugetare specifice fiecărei ţări, care vor sta la baza monitorizării de către Comisie a rezultatelor bugetare, începând cu proiectele de planuri bugetare ale statelor membre din zona euro pentru 2024, pe care Comisia le va evalua în toamnă.

 » Mai multe informații aici…