”Pentru o societate justă şi prosperă: egalitate de gen”, mesaj lansat de femei-preşedinte de Parlament din mai multe state UE: O societate egală este o societate prosperă. Reducerea dezechilibrului de gen îmbunătăţeşte capitalul uman şi productivitatea

Scris de News.ro | astăzi, 09:00

O societate egală este o societate prosperă, iar reducerea dezechilibrului de gen îmbunătăţeşte capitalul uman şi productivitatea, este mesajul conţinut într-un document intitulat ”Pentru o societate justă şi prosperă: egalitate de gen”, semnat de mai multe preşedinte de Parlament din Spania, Belgia, Cipru, Lituania, Slovenia, Republica Cehă, precum ţi de preşedintele interimar al Seantului României Alina Gorghiu. Documentul menţionează şi războiul declanşat de Rusia, precum şi faptul că unitatea în răspunsul la această agresiune este cea mai bună apărare a valorilor europene, ”valori care insuflă curaj femeilor şi fetelor din Ucraina”.

Prezentăm integral documentul, aşa cum a fost transmis de semnatare:

”Pentru o societate justă şi prosperă: egalitate de gen

De fiecare 8 martie, nevoia de egalitate de gen este în centrul atenţiei opiniei publice. Cu această ocazie, subsemnatele, preşedinte ale Parlamentelor din statele membre UE, doresc să se alăture vocilor care cer egalitate deplină între bărbaţi şi femei, întrucât egalitatea de gen este unul dintre consensurile fundamentale ale democraţiilor noastre şi, în acelaşi timp, un reper al Europei ca proiect politic.

În 1979, Simone Veil a fost aleasă prima Preşedintă a Parlamentului European. De atunci, femeile europene au realizat progrese semnificative în domeniul puterii politice. Numărul femeilor, atât în parlamente, cât şi în guverne, a crescut. A fi preşedinta unei adunări parlamentare nu mai este ceva excepţional, cum era în 1979. Dar mai sunt multe de făcut, după cum ne avertizează indicele realizat de Institutul European pentru Egalitate de Gen: pe o scară de la 0 la 100 (100 indicând egalitate deplină în exercitarea puterii politice), media statelor europene este de 60,2.

Când Mary Wollstonecraft a spus „Mă declar împotriva oricărei puteri bazate pe prejudecăţi, indiferent cât de veche e”, se referea la izvorul discriminării istorice suferite de femei, o suferinţă pe care continuă să o poarte şi astăzi, în ciuda tuturor eforturilor. Discriminarea de gen are o natură structurală, pentru că îşi are rădăcinile în modele şi sisteme sexiste vechi de secole, care au determinat poziţia de inferioritate socială a femeii. Tradiţional, femeile au îndurat multe forme de excludere şi au dus poveri inegale ca urmare a convenţiilor, organizaţiilor şi deciziilor sociale.

Pentru a înlătura toate obstacolele din calea dezvoltării libere a femeilor şi pentru a promova deplina lor implicare în toate domeniile societăţii, avem nevoie să ne unim forţele, atât parlamentele noastre naţionale, cât şi Uniunea Europeană în ansamblu.

O societate echitabilă este o societate dreaptă. Pentru că a lupta pentru egalitate de gen înseamnă a lupta pentru libertate. Pentru libertatea femeilor de a-şi trăi pe deplin vieţile, cu independenţă, securitate, demnitate şi respect de sine. Combaterea violenţei bazate pe gen, indiferent de forma pe care o îmbracă, trebuie să fie o prioritate pentru noi toţi.

O societate egală este o societate prosperă. Reducerea dezechilibrului de gen îmbunătăţeşte capitalul uman şi productivitatea. În secolul XXI, cunoaşterea noastră şi economiile fundamentate pe inovaţie nu pot avansa fără talentul şi creativitatea femeilor.

 » Mai multe informații aici…