Profitul operaţional al OTP Bank România a crescut anul trecut cu 76%, la 217 milioane de lei

BUCURESTI | Scris de Alina Oprea | astăzi, 14:14

OTP Bank România a realizat anul trecut un profit operaţional 217 milioane de lei, în creştere cu 76%, de la 123 milioane de lei în anul 2021. Venitul net din dobânzi a crescut cu 35% de la an la an, la un total de 672,7 milioane de lei.

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 19.9 miliarde lei, în creştere cu 8% faţă de nivelul consemnat în 2021.

”OTP Group anunţă rezultatele financiare pentru anul 2022. Potrivit raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele grupului, OTP Bank România a înregistrat în 2022 un profit după impozitare de 34,6 milioane lei, în scădere cu 40% comparativ cu anul anterior. În trimestrul patru al anului 2022, indicatorul de profit s-a îmbunătăţit semnificativ, pe baza creşterii profitabilităţii operaţionale şi a reducerii costurilor de risc. Profitul operaţional înregistrat în 2022 a fost de 217 milioane lei în creştere cu 76% faţă de 2021, în urma efectului pozitiv al creşterii de 23% a veniturilor totale”, anunţă banca.

În acelaşi timp, cheltuielile operaţionale au crescut cu 10%, o parte importantă a acestor costuri fiind corelate cu investiţiile pentru strategia de dezvoltare a băncii. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit cu 8,6 puncte procentuale şi a ajuns la 72,5% comparativ cu anul trecut, iar în ultimul trimestru al anului a coborât sub 68%. De asemenea, costurile de risc au fost de aproape patru ori mai mari în urma unei creşteri cu 50% a costurilor riscului de credit, dar şi a altor costuri de risc asociate.

”Transformarea prin care am trecut în ultimii ani, adaptarea la o structură organizatorică flexibilă, reproiectarea proceselor de business şi implicarea directă pe care o avem în economia locală au susţinut creşterea solidă a veniturilor băncii şi a indicatorului de profitabilitate operaţională. Această dezvoltare operaţională şi capacitate de adaptare ne-a ajutat în 2022 să propunem o ofertă de produse şi servicii bancare optime, care să atenueze şocul contextului general, cu creşteri în serie pentru toate tipurile de costuri. Suntem angajaţi să continuăm dezvoltarea echilibrată pe plan local, cu focus pe reţeaua naţională, optimizarea sferei digitale de servicii şi investiţii consecvente în echipa băncii”, a declarat Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 35%, ajungând la un total de 672,7 milioane lei. Dinamica anuală a beneficiat de creşterea volumului de credite performante şi de îmbunătăţirea cu 39 bps a marjei nete de dobândă, alimentată de creşterea ratelor dobânzilor de referinţă, în special pentru tranzacţiile interbancare la trei luni (principalul reper pentru creditele corporate) şi a indicelui IRCC.

Costul total al riscului a fost de aproape patru ori mai mare, ajungând la -173.8 milioane lei, alimentat de un cost al riscului de credit de -139 milioane lei, ca urmare a creşterii portofoliului de credite, dar şi a perspectivelor economice în scădere. Provizioanele pentru alte riscuri în valoare de -34,8 milioane lei se datorează unui provizion extraordinar pentru un eveniment de risc operaţional în valoare de -28 milioane lei.

 » Mai multe informații aici…